Bli en del av gemenskapen

Du som identifierar dig som samisk tjej eller kvinna är varmt välkommen att bli medlem i Niejda.

Som medlem i Niejda är du del av en stöttande gemenskap. 
Vi anordnar medlemsträffar med olika teman och genomför projekt som syftar till att stärka oss samiska kvinnor.
Vi deltar även i samråd och referensgrupper, och det är du som medlem också välkommen att göra.
Vi uppmuntrar också våra medlemmar att komma med egna förslag på aktiviter och projekt.
Vi i styrelsen finns här för att stötta dig om du har en idé som du vill genomföra.