På gång just nu i Niejda

Vuolleváibmu

Vuolleváibmu är ett projekt som syftar till att stärka samiska kvinnor genom att förstå och äga sina kroppar och leva i samklang med sin cykliska natur. En viktig del i projektet är att tillvarata traditionell kunskap som rör kvinnohälsa.

Hösten 2022 gjorde vi i samarbete med Sámi Nisson Forum en enkätundersökning för att kartlägga hur den samiska kvinnohälsan ser ut och tydligare se var behoven och önskemålen finns. Den kommer att ligga till grund för hur projektet fortsätter att utvecklas. 

Under 2023/2024 har vi fått beviljat stöd för ett pilotprojekt som heter Slöjd och samtal kring elden, där vi i Jämtland samlar samiska tjejer och kvinnor kring elden för att slöjda, samtala och ta del av varandras berättelser. Läs mer nedan.

Vi har nu under 2024 ansökt om projektbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för att göra en förstudie i tillvaratagande av traditionell kunskap kring kvinnohälsa.

Slöjd och samtal kring elden

Vi kommer under 2023-2024 vid åtta tillfällen, i samklang med de åtta årstiderna, samla samiska tjejer och kvinnor för att slöjda och samtala kring elden. Vi gör detta för att stärka gemenskapen, den samiska identiteten, lära mer om vår kvinnliga biologi och skapande kraft samt lyfta fram och bevara vårt kulturarv. Vi tänker oss en träff i vardera av de åtta kommunerna i Jämtland, för att återknyta kontakten med markerna.

Vi vill göra det naturligt igen att samlas kring elden, om det så är en stor varm brasa eller ett ljus, för att dela våra berättelser och erfarenheter med varandra samtidigt som vi skapar. Vi vill också påminna om hur vi tidigare levt i ett intimt samspel med naturens och månens cykler. Vi påbörjar skapande, som sedan kan fortsättas hemma vid behov. Vid varje träff äter vi en enklare måltid eller fikar tillsammans.

Praktisk info: Det är kostnadsfritt att delta. Begränsat antal platser. Resebidrag kommer mest troligt att kunna täcka resekostnader. Vi planerar att starta i mars och avsluta i december. Anmäl ditt intresse till projektledaren Christine på info@moemo.se. Ange i anmälan hur gammal du är, vilken kommun du bor i och om du vill delta i samtliga träffar eller bara den i din kommun.

Slöjdare efterlyses till projektet

Kan du, eller känner du någon som kan handleda oss i exempelvis att väva, prova rotslöjd, göra enklare smycken av renhorn, sy en kaffepåse eller annat samiskt hantverk som kan passa för träffarna så får du gärna tipsa. Arvode utgår till slöjdaren.

Projektet sponsras av Sametinget och Region Jämtland Härjedalen. Tack <3